Margreet Wilmer

Reeds op haar zevende is Margreet begonnen met piano spelen. 
Na haar conservatoriumstudie bij B. Pierweijer is ze een eigen lespraktijk begonnen en is ze verbonden aan twee muziekscholen in Duitsland en is zij pianiste bij vier koren waaronder Sempre Crescendo.