Nieuwjaarsreceptie

Tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2020 werden Theo Helthuis
50 jaar actief lid, Rita Bijker 45 jaar actief lid en Rinkje Sterkenburgh
30 jaar niet meer actief lid, werden door onze voorzitter Gerard Vinke toegesproken, kregen de verenigingsspeld opgespeld en bloemen aangeboden.

Namens de KNZV (Koninklijk Nederlands  Zangers Verbond) werd Theo toegesproken door Jan Wijngaards en kreeg  van hem de bondsspeld opgespeld en een oorkonde overhandigd.
Namens de EZB (Enschedese Zangers Bond) werd Theo toegesproken door Ans Broen en kreeg van haar een VVV bon en bloemen overhandigd.

 

 

Hendrikje Meijers-Menzo trouwe leden beker

Mariet Lansink heeft de wisselbeker voor de meeste repetitiebezoeken gekregen en bloemen uitgereikt.
Voor eerdere winnaars klik hier