Ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering van 20 februari 2020 hebben Elly Rijnhart en
Winny Kalma beide bedankt als bestuurslid.
Wij danken Elly en Winny voor hun inzet voor het koor.
Als nieuw bestuurslid hebben we mogen begroeten Rio Middelhoff.
Helaas is de functie van secretaris nog niet ingevuld en wij hopen dat op korte
termijn iemand zich aanmeld om deze functie op zich te nemen of dat twee personen dit samen gaan invullen.