In memoriam

Op 7 februari 2020 is, geheel onverwachts op zijn geliefde plek, op bijna 70-jarige leeftijd overleden
Wichert (Willie) Lansink.
Willie is op 1 september 2012 lid geworden van ons koor, in 2015 bestuurslid geworden, hij was onze geluidsman en samen met zijn maat Henk zetten ze al jaren onze tradionele fietstochten uit, niets was hem teveel en iedereen kon een beroep op hem doen.
Wij wensen Mariet, kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe.